Loading...
نویسنده
علی اسکردی
مشاهده پروفایل

کارت بین المللی واکسن کرونا

یکشنبه, 21 شهریور 0

با توجه به الزام داشتن تست کرونا در هنگام سوار شدن به هواپیما و با توجه به نوع مقصد داشتن تست منفی کرونا که حداکثر 72ساعت قبل از پرواز انجام شده باشد ضروری میباشد.


باتوجه به تکمیل واکسن زدن بسیاری از هموطنان و تنوع واکسن استفاده شده این گواهینامه به شما امکان میدهد در صورتی که واکسن شما مورد تایید اداره بهداشت کشور مقصد بوده از انجام تست کرونا بی نیاز بوده.


واکسن آسترانزا در کل کشورها مورد تایید بوده،و واکسن سینوفارم که درصد بسیار زیادی از هموطنان استفاده کردند در کشورهای آسیایی ترکیه و چند کشور اروپایی مورد تایید میباشد.


شما با مراجعه به سایت فوق و پر کردن لیست و درخواست ظرف یکی دو روز کارت دیجیتال واکسن برایتان صادر خواهد شد.


توضیحا در آینده احتمال ضروری شدن این روش برای خروج میباشد.


WWW.VCR.SALAMAT.GOV.IR

گالری

نظرات

درج نظر

مجموع اعداد در کادر: